Pyne Pod 9000 Hơi Pod 1 lần Disposable 9000 Puff

  • Nồng độ: 5% (50ni)
  • Dung tích: 17ml
  • Dung lượng pin: 600mAh
  • Công xuất: 11.5W

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.