Podsystem OXVA Xlim SE PH Limited Edition – Phiên bản giới hạn

450,000