Disposable Frizzy Diamond 8000 Puff – Pod 1 lần 8k hơi

Nồng độ:  5% nicotin

Tinh dầu :15ML

Pin có thể sạc lại

Puff tiêu chuẩn:8000 Puffs

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.