Disposable Fizzy Tatto BOOM 8000 Puff – Pod 1 lần 8k hơi

  • Chất liệu: Nhựa PC
  • Số Puffs: 8000
  • Hàm lượng Nicotine: 5% (50mg)
  • Dung lượng pin: 650mAh
  • Dung tích: 15ml

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.