Disposable Bounce Turbo Diamond 6500 Puff – Pod 1 lần 6500 hơi

  • Nồng độ: 5%
  • Kích thước: 45,5mm * 23mm * 82mm
  • Dung tích: 13ml
  • Pin:650mAh
  • Số lần hút : ~ 6500 hơi

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.